top of page

Dyscypliny

 

fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, akordeon,

śpiew solowy, zespoły kameralne

Opłata za kurs, wyżywienie i zakwaterowanie

 • uczestnik czynny: 1200 zł

 • uczestnik bierny/opiekun: 800 zł

 • uczestnik zagraniczny: 300 euro

w cenie:

 • 3 lekcje indywidualne (uczestnik czynny)

 • 4 noclegi+pełne wyżywienie (od kolacji 30.04 do obiadu 4.05)

 • możliwość biernego udziału we wszystkich lekcjach mistrzowskich

 • możliwość czynnego uczestnictwa w 3 koncertach uczestników

 • wstęp na wszystkie imprezy towarzyszące

 

 

OPŁATA za KURS (bez wyżywienia i zakwaterowania)

 • uczestnik czynny: 600 zł

 • uczestnik bierny: 250 zł

 

DO POBRANIA:

Koszty uczestnictwa

KURS + zakwaterowanie i pełne wyżywienie

 • uczestnik czynny 1300 zł

 • uczestnik bierny/opiekun 900 zł

 • uczestnik zagraniczny czynny 360Euro

w cenie:

- 3 lekcje mistrzowskie z wybranym pedagogiem,

- 4 noclegi + pełne wyżywienie

- możliwość biernego uczestnictwa we wszystkich klasach mistrzowskich

- możliwość czynnego uczestnictwa w 3 koncertach uczestników

- wstęp na wszystkie imprezy towarzyszące

KURS (3 lekcje mistrzowskie)

 • uczestnik czynny 720 zł

 • uczestnik bierny 300 zł

 • uczestnik zagraniczny 250Euro

Warunki uczestnictwa
 

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do dnia  15 kwietnia 2023 r.:

- pocztą elektroniczną na adres: pimkurs@gmail.com
arszawa
 
2. Wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 250 zł do dnia 15 kwietnia 2023 r. na konto:
Bank PKO BP  66 1020 1127 0000 1302 0220 5904
Fundacja "Warszawscy Wirtuozi" ul. Włókiennicza 74, 04-964 Warszawa
 
Po otrzymaniu zaproszenia na kurs, prosimy o wpłatę pozostałej sumy do dnia
28 kwietnia 2023 r.
 
Osoby, które  w momencie rozpoczęcia kursu nie ukończyły 16 lat, przebywają na kursie WYŁĄCZNIE pod opieką osoby dorosłej.
 
Pozostałe osoby niepełnoletnie przywożą ze sobą wypełnione i podpisane oświadczenie rodziców.
 
Wszyscy uczestnicy proszeni są o wydrukowanie, podpisanie i przywiezienie regulaminu pobytu.
 
bottom of page