Dyscypliny

 

fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, akordeon,

śpiew solowy, zespoły kameralne

Opłata za kurs, wyżywienie i zakwaterowanie

  • uczestnik czynny: 1150 zł

  • uczestnik bierny/opiekun: 750 zł

  • uczestnik zagraniczny: 300 euro

w cenie:

  • 3 lekcje indywidualne (uczestnik czynny)

  • 4 noclegi+pełne wyżywienie (od kolacji 13.10 do obiadu 17.10)

  • możliwość biernego udziału we wszystkich lekcjach mistrzowskich

  • możliwość czynnego uczestnictwa w 3 koncertach uczestników

  • wstęp na wszystkie imprezy towarzyszące

 

 

OPŁATA za KURS (bez wyżywienia i zakwaterowania)

  • uczestnik czynny: 600 zł

  • uczestnik bierny: 250 zł

 

DO POBRANIA:

Warunki uczestnictwa
 

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do dnia  10 października 2021 r.:

- pocztą elektroniczną na adres: pimkurs@gmail.com
arszawa
 
2. Wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 250 zł do dnia 10 października 2021 r. na konto:
Bank PKO BP  66 1020 1127 0000 1302 0220 5904
Fundacja "Warszawscy Wirtuozi" ul. Włókiennicza 74, 04-964 Warszawa
 
Po otrzymaniu zaproszenia na kurs, prosimy o wpłatę pozostałej sumy do dnia
13 października 2021 r.
 
Osoby, które  w momencie rozpoczęcia kursu nie ukończyły 16 lat, przebywają na kursie WYŁĄCZNIE pod opieką osoby dorosłej.
 
Pozostałe osoby niepełnoletnie przywożą ze sobą wypełnione i podpisane oświadczenie rodziców.
 
Wszyscy uczestnicy proszeni są o wydrukowanie, podpisanie i przywiezienie regulaminu pobytu.